Bericht van Boreas aan ZRZV-leden over obligatieverkoop

Gepubliceerd op 31 mei 2012

Eind 2012 verloopt het huurcontract tussen de ZRZV en ZSR Boreas. Dan zal Boreas op eigen benen moeten staan. Langzamerhand beginnen de plannen rondom de bouw van een eigen verenigingsgebouw voor ZSR  dichter tot realisatie te komen. De bouwplannen liggen er. In december j.l. berichtte Weblog Zwolle over vorderingen. Het Zwolse college wil in principe medewerking verlenen aan een drijvend verenigingsgebouw en heeft ons een plek  toegezegd aan de Katerdijk. Dit onder voorbehoud dat de wij de economische uitvoerbaarheid van het plan kunnen aantonen. Inmiddels zijn er verdere ontwikkelingen. Zo wordt er door de gemeente in overleg met Boreas gekeken naar de herinrichting van de Katerdijk. Op dit moment zijn wij bezig om de economische uitvoerbaarheid aan te tonen bij de gemeente. Wij hebben verscheidende subsidies aangevraagd, fondsen aangeschreven, sponsoren gezocht door middel van belacties en het netwerk van onze leden en we geven roeiclinics. Echter zijn de kosten voor de nieuwbouw hiermee niet volledig gedekt.

Voorwaarden

Daarnaast heeft de ZSR het idee opgevat om obligaties te verkopen. De verkoop van obligaties houdt in dat u een stukje van de nieuwbouw voorschiet of schenkt.  Bij een lening krijgt u dit bedrag na ingebruikname gebouw terug. Dit gaat middels een loting. De obligaties binnen de ZSR zullen voor een bedrag van €45,- per stuk verkocht worden aan (oud)Boreanen en mensen uit het netwerk van Boreanen. Ook leden van de ZRZV en andere betrokkenen krijgen de mogelijkheid om één of meerdere obligaties te kopen. Zo kan ieder op zijn of haar eigen manier een steentje bijdragen aan het eigen verenigingsgebouw voor de ZSR.

De regels en voorwaarden op het kopen van obligaties zijn te vinden in de Algemene voorwaarden renteloze lening.Indien u interesse hebt in de aanschaf van één of meer obligaties, willen wij u vragen om contact op te nemen met het bestuur van de ZSR via de Fiscus: fiscus@zsrboreas.nl.  Ook met vragen over de obligatieverkoop of de sponsering bij de ZSR in het algemeen kan hij u helpen.


Met blauw-wit-blauwe groet,

Nadine de Jonge
h.t. Abactis der ZSR Boreas

Mobiel:   (06) 22 28 86 11
E-mail : abactis@zsrboreas.nl
Website:  www.zsrboreas.nl

Ab Actiaat:
Zwolse Studenten Roeivereniging Boreas
Postbus 1456
8001 BL Zwolle

Opgericht 18 maart 2004