Benoeming Andreas Derks tot erelid

Gepubliceerd op 6 december 2019

In de ALV van 29 november jl. is Andres Derks benoemd tot erelid van onze vereniging. Andreas heeft zich jarenlang op vele fronten ingezet voor de zeilafdeling van de ZRZV. In de vergadering nam de zeilcommissaris Jan Willem Tip het woord en hij richtte zich tot een zeer verraste Andreas. Hieronder volgt een beknopte weergave van Jan Willems speech.

In 1992 is Andreas lid geworden van onze vereniging. Al snel behaalde hij zijn zeildiploma’s en is hij instructie gaan geven. Hij heeft hiermee de basis gelegd voor lesplannen en lesinstructies volgens vaste methodieken. Ook voor het wedstrijdzeilen en het organiseren van zeilwedstrijden heeft Andreas zich ingezet. Zeilboten gaan gedurende de wintermaanden uit het water en tijdens de lange winteravonden regelt Andreas het onderhoud aan de boten. Meerdere avonden per week is hij zelf bezig en hij leert ook anderen hoe je boten goed onderhoudt.

Naast alle drukke bezigheden voor het zeilen zelf is Andreas in 1999 in het bestuur gekomen als vertegenwoordiger van de zeilafdeling. In die tijd was Andreas bijna dagelijks op de club te vinden. Ook nu nog geeft Andreas instructie en neemt hij examens af, is lid van de Materiaal Advies Commissie, coördineert in de winter het botenonderhoud en begeleidt de vrijwilligers hierin. En dit alles met grote precisie en toewijding.

Voor de zeilafdeling is Andreas al jarenlang een rots in de branding, een constante factor die ervoor zorgt dat de zeilafdeling goed functioneert binnen de vereniging. Het bestuur is er trots op dat zij hem hebben mogen voordragen voor het erelidmaatschap en dat de leden met groot enthousiasme en onder luid applaus met de voordracht hebben ingestemd.