Barcommissie

Gepubliceerd op 5 oktober 2012

De barcommissie zorgt voor bemensing van de bar op zaterdag- en zondagochtend. Ze is verantwoordelijk voor de inkoop. Ook voor aanvragen voor het gebruik van de grote zaal kunt u bij de commissie terecht: barcommissie@zrzv.nl.              

ZRZV bar rooster