Aquilo van Akkrum naar Zwolle varen

Gepubliceerd op 12 augustus 2018

De Aquilo, onze valk met motor van onze vereniging, ligt momenteel in Akkrum in Friesland (jachthaven De Drijfveer/Tusken de Marren).

Wie wil de Aquilo op 1 èn 2 september terugvaren naar de ZRZV? Het is de bedoeling dat je dit met minimaal 2 personen doet. Heb je hier belangstelling voor, dan kun je dit mailen naar zomerzeilen@zrzv.nl.