ALV 25 november

Gepubliceerd op 12 november 2022

Het bestuur van de vereniging nodigt u graag uit voor de algemene vergadering die gehouden wordt op vrijdag 25 november 2022 om 19.30 uur in het verenigingsgebouw. In het verenigingsgebouw gelden op dit moment geen coronamaatregelen, maar bij klachten: blijf thuis!

Vergaderstukken

Alle vergaderstukken kunt u vinden in de email die op vrijdag 11 november is verstuurd. De stukken liggen bovendien vanaf 11 november 2022 in tweevoud ter inzage op de bar. Ontbrekende stukken kunt u opvragen bij secretaris@zrzv.nl.

Initiatiefvoorstellen van leden

Wilt u zelf een voorstel aan de vergadering voorleggen? Dan kunt u die tot uiterlijk 18 november 2022 bij het bestuur indienen via voorzitter@zrzv.nl . Ook geïnteresseerden voor de functie van secretaris worden van harte uitgenodigd zich hier te melden. Het bestuur zorgt voor bekendmaking van de ingediende voorstellen op www.zrzv.nl, zodat alle leden zich er een mening over kunnen vormen.

Stamppotbuffet

Als blijk van waardering voor het vele verenigingswerk dat de leden voor de vereniging verrichten, is er voorafgaand aan de ALV om 18.00 uur het inmiddels traditionele stamppotbuffet. U bent welkom vanaf 17.45 uur. U kunt zich hier tot uiterlijk maandag 21 november 2022 12.00 uur voor aanmelden via secretaris@zrzv.nl.

We hopen op een grote opkomst!

Met vriendelijke groet,

Roelf Venhuizen, voorzitter