Altijd een acht willen sturen? Haal dan je Stuur 3!

Gepubliceerd op 15 november 2016

Heb je altijd al graag een acht wil leren sturen? Of doe je dat al, maar wil je het graag nog beter kunnen? Schrijf je dan in voor Stuur 3!

In overleg met de Commissie O&I en de Examencommissie is besloten om een nieuwe bevoegdheid voor sturen te maken, namelijk Stuur 3. Deze stuurbevoegdheid is specifiek voor het sturen van de acht en het sturen van KNRB-wedstrijden in dit nummer. Als Zwolsche vinden wij het belangrijk dat iedereen die op de stuurplek zit bevoegd is en controle heeft over de boot en zijn bemanning.

De opleiding Stuur 3 is een praktische cursus. Je stapt als stuur zes- tot achtmaal in een ervaren acht met een nog ervarener slag. Tijdens de opleiding gaan we proberen je verschillende vaardigheden bij te brengen. In ieder geval leer je het ‘in control zijn van de boot’, coachen van de roeiers en het geven van de juiste instructies en het goed en strak varen van wedstrijden.

Om in aanmerking te komen voor de opleiding Stuur 3 moet je beschikken over Stuur 2 of vergelijkbare, aantoonbare ervaring. Om iedereen in de gelegenheid te stellen Stuur 2 te halen, zal deze cursus (ijs en weder dienende) nog deze winter worden opgestart. Daarnaast geldt uiteraard ook voor de stuur van een 2 dat deze bevoegd moet zijn.
De opleiding Stuur 3 start in november en wordt gecoördineerd door Jan Bezemer. Het stuurmoment is wekelijks op zondagochtend. Onderdeel van de opleiding is ook een workshop ‘Sturen voor kanjers’. Ben jij die Stuur Kanjer of ken jij een Stuur Kanjer? Meld je dan aan via het formulier ‘Inschrijven voor (vervolg)cursussen’. Op basis van de inschrijvingen zal een planning worden gemaakt, want je begrijpt…de opleidingsplaatsen zijn beperkt.

Om als stuurlieden ontwikkelingen en ervaringen uit te kunnen wisselen, krijgt onze vereniging het ‘Stuurlieden Dispuut’. Zo kunnen we met elkaar het sturen op een hoger plan brengen en nieuwe, aspirant-stuurlieden inspireren.

Het gevolg van de introductie van Stuur 3 is dat de bevoegdheid om achten te sturen met Stuur 2 komt te vervallen per 1 maart 2017. Stuurlieden die zich ingeschreven hebben voor de opleiding van Stuur 3 en met een ervaren acht het water opgaan krijgen dispensatie totdat duidelijk is of hij/zij geschikt is voor Stuur 3.
Loop je nog rond met een aantal vragen: Jan Bezemer, Roelf Venhuizen en Paul Bouhuis beantwoorden ze graag.