Algemene Ledenvergadering 28-11-2015

Gepubliceerd op 30 november 2015

 

 Na het nuttigen van een lekker stamppotbuffet schoven afgelopen zaterdag 28 november ruim vijftig leden aan bij de Algemene Leden Vergadering. Een aantal onderwerpen waren: De presentatie van de voorzitter van Boreas over hun nieuwbouw die zij in het voorjaar van 2016 hopen te betrekken.

Janna Brouwer vertelde hoe de in het leven geroepen Materiaal Adviescommissie van plan is om gedegen en onderbouwde adviezen te leveren aan het bestuur omtrent de aanschaf van boten. Dit om te bereiken dat een vloot opgebouwd wordt die aan de wensen voldoet van een brede vereniging.
De penningmeester gaf een toelichting op de begroting en de voorgestelde contributieverhoging. Deze verhoging is met meerderheid van stemmen aangenomen door de aanwezige leden.
Tot slot was nog een bestuurswisseling. Lida van Dijk, commissaris roeien, wordt opgevolgd door Marina Nagelmaeker-Nijland. Commissaris Gebouw, Joep Brouwer is herbenoemd voor een volgende periode.