Al veel aanmeldingen vooor BBQ 4 september

Gepubliceerd op 10 augustus 2010

Image Veel leden hebben al gerea­geerd op de uit­no­diging voor de Zwolsche-barbecue op zater­dag 4 september, 17.30 uur. Die BBQ is een dankjewel voor ieder­een die zich heeft ingezet voor de vereniging.

Heb jij ten onrechte geen uit­nodiging gehad? Aarzel niet en stuur een mail naar voorzitter@zrzv.nl om dit te corrigeren!