Afspraken over leefregels voor Juniorwedstrijdroeiers

Gepubliceerd op 11 augustus 2005

Regels m.b.t. het roeien van wedstrijden

Algemene regels

 1. School & huiswerk hebben prioriteit boven het ‘wedstrijdroeien’. Mochten de studieresultaten daartoe aanleiding geven, dan volgt een gesprek met de ouders. Beperken van trainingsomvang of zelfs het beëindigen van deelname in de wedstrijdgroep kan het gevolg zijn.

 2. De coach is verantwoordelijk voor het trainingsprogramma. Het programma wordt in overleg met de coachgroep opgesteld. Uiteraard is het programma afhankelijk van de beschikbaarheid van de roeiers.

 3. Periodiek worden de roeiers beoordeeld op de gemaakte progressie. Zonodig worden ter bepaling van de belastbaarheid roei-ergometers ingezet.

 4. De wedstrijdcommissaris bepaalt welke boten aan wedstrijdroeiers t.b.v. wedstrijden en ter voorbereiding daarvan worden toegewezen. De wedstrijdcommissaris laat zich adviseren door de coachgroep.

 5. De roeier en coach zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het juiste materiaalgebruik.

Bij deelname aan wedstrijden zijn de roeiers zelf verantwoordelijk voor het laden en lossen van hun ‘eigen’ boten van de botenwagen.

 1. Deelname aan nationale of regionale (selectie)trainingen wordt gestimuleerd.

 2. Coaches gedragen zich als voorbeeld voor de wedstrijdroeiers (bijv. coaches roken niet en zijn zeer matig in het gebruik van alcohol in het bijzijn van de roeiers).

Leefregels wedstrijdroeiers

Wedstrijdroeiers gedragen zich als topsporters, d.w.z. zij:

 1. roken niet en gebruiken geen verdovende of stimulerende middelen (conform de regelgeving op www.dopingautoriteit.nl)

 2. gebruiken geen of bij uitzondering, ingeval van een bijzondere gelegenheid, zeer matig alcohol.

 3. nemen voldoende rust.

 4. eten gezond.

 5. melden blessures en ziekten meteen aan de coach.

 6. bij medicijngebruik houden zij rekening met de regelgeving daaromtrent.