Aangepast wedstrijdreglement wintercompetitie 2016-2017

Gepubliceerd op 9 november 2016

Rijkswaterstaat heeft aanvullende voorwaarden gesteld bij het houden van de wintercompetitie: alleen de uiterste 25 meter van de stuurboordwal mag gebruikt worden. Dit houdt in dat er maximaal twee boten naast elkaar mogen roeien.

In de wintercompetitie oude stijl zou hierdoor filevorming ontstaan van boten die elkaar niet mogen passeren omdat ze anders buiten de 25 meter zone komen. Dit zou competitievervalsing betekenen. Wij voelen ons daarom genoodzaakt om de startvolgorde om te draaien en de snelste boten eerst te laten starten. Hierdoor zijn minder passeerbewegingen te verwachten.

Ook heeft Rijkswaterstaat regels opgesteld voor het vrijhouden van de vaargeul voor andere scheepvaart. Door alle boten bij de finish te verzamelen totdat de laatste boot gefinisht is kunnen we niet goed aan deze voorwaarde voldoen. Los van het feit dat de wachttijd ook te lang wordt.

Iedereen wordt met klem gevraagd om het reglement goed op te volgen om te voorkomen dat Rijkswaterstaat niet nog strengere eisen gaat stellen of zelfs de vergunning intrekt. Verder wordt alle stuurlieden gevraagd om naar de stuurliedenbijeenkomst te komen. Daar zal het reglement nader toegelicht worden en ook besproken worden hoe we met het knelpunt van de Mastenbroekerbrug om willen gaan.

Onderaan dit bericht is het nieuwe wedstrijdreglement voor de wintercompetitie na te lezen. Op de site is het reglement hier te vinden. 

Laten we er mooie wedstrijden van maken!

Jan Sije Huismans
Wedstrijdcommissaris

 

Wedstrijdreglement Wintercompetitie

 1. Door de ZRZV is een wedstrijdleider voor de Zwolsche Wintercompetitie aangewezen onder verantwoordelijkheid van de commissaris wedstrijdroeien.
 2. De deelnemers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de wedstrijdleiding.
 3. Voor de start dienen de boten zich aan stuurboordwal op te stellen op volgorde van hun startnummer.
 4. De aan de competitie deelnemende vaartuigen:
 • dienen zich te houden aan de vaarregels conform het BPR;
 • mogen het overige scheepvaartverkeer niet hinderen of in gevaar brengen;
 • dienen zo dicht mogelijk langs de stuurboordwal te varen, met een maximale afstand van 25 meter;
 • mogen niet langer naast elkaar varen dan nodig is voor het voorbijlopen of het uitwisselen van informatie;
 • moeten na de finish ten minste 100 meter doorroeien om de finish voor andere boten vrij te maken. Vervolgens moeten ze rondmaken en via de uiterste stuurboordwal terugroeien naar de roeivereniging. De boten mogen elkaar daarbij niet inhalen.
 1. Geconstateerd overschrijden van de 25-meter-regel wordt bestraft met een tijdstraf van 30 seconden.
 2. De wedstrijdleiding deelt de onder 4 genoemde bepalingen voor aanvang van elke wedstrijd mee aan de deelnemers.
 3. De deelnemende boten starten in volgorde van snelheid, waarbij de snelste boten het eerst starten.
 4. Het doorgaan van de wedstrijd wordt bepaald op basis van de algemeen geldende verenigingsregels omtrent een vaarverbod. Deze kunnen op basis van de beschikking van Rijkswaterstaat verzwaard worden.
 5. Conform een eis van Rijkwaterstaat wordt de wedstrijd afgelast bij een zicht minder dan 1000 meter.
 6. De dagwinnaar wordt bepaald op basis van leeftijd, geslacht en boottype. Hiervoor zijn tabellen opgesteld die gebaseerd zijn op ervaringscijfers uit het verleden.
 7. De winnaar is diegene die de meeste punten over de beste drie resultaten heeft behaald.
  Alleen leden van de ZRZV en Boreas kunnen het klassement winnen. Gastroeiers van andere roeiverenigingen kunnen wel een dagprijs winnen.

 Zwolle, 9 november 2016