Aangepast Roeien

Gepubliceerd op 10 juni 2006

Roeien is een zeer geschikte sport voor vrijwel iedereen. Mensen met een lichamelijke of visuele beperking niet uitgezonderd. Met hulpmiddelen en/of een goede aanpassing aan de boot veranderen beperkingen in ongekende mogelijkheden! Bij de Zwolsche Roei- en Zeilvereeniging zijn er mogelijkheden voor aangepast roeien.

Aangepast roeien

Roeien doe je zittend: het is een vloeiende beweging zonder echte piekbelasting, waarbij veel spiergroepen tegelijk worden gebruikt. Roeien is daarom zeer geschikt om spierkracht en conditie op te bouwen. We ervaren keer op keer de heilzame werking van roeien. We hebben hier diverse voorbeelden van gezien: van een betere houding, minder pijn, minder medicijnen en zelfs een arts die afzag van een operatie door de behaalde lichamelijke vooruitgang. Roeien is dus ook geschikt als middel voor revalidatie. Je kunt roeien in een acht,- vier-, twee- of zelfs éénpersoonsboot.

Het leuke van roeien is dat het bij uitstek een sport is waarbij de mindervalide roeiers veelal samen kunnen sporten met valide roeiers. Het streven van de Zwolsche is dan ook om roeiers met een lichamelijke of visuele handicap zoveel mogelijk in de reguliere roeiactiviteiten te laten instromen.

Expertisevereniging

In maart 2012 heeft de Zwolsche de intentieverklaring expertisevereniging aangepast roeien voor de Regio Oost ondertekend. We richten ons daarbij allereerst op het versterken van de ZRZV als vereniging met goede faciliteiten, hulpmiddelen en begeleiding voor het A-roeien. Het streven is nieuwe leden zoveel mogelijk in de reguliere roei-activiteiten te laten instromen. De opgedane kennis en ervaring wordt gedeeld met verenigingen in de Regio Oost.

Aanmelding en intake

Na aanmelding via aangepastroeien@zrzv.nl maak je kennis en volgt een intake door deskundige begeleiders om te bespreken wat je mogelijkheden en wensen zijn en wat de Zwolsche kan bieden. In eerste instantie word je dan voor drie maanden kennismakingslid om te ondervinden of het roeien wat voor je is. Een kennismakingslidmaatschap kost € 70.

In het begin word je individueel gecoacht. Een aantal vaste vrijwilligers leren je de basistechnieken van het roeien. Het streven is dat je daarna in een reguliere cursus of bestaande groep instroomt. Dan leer je meer mensen kennen en vind je gemakkelijker roeimaatjes om te integreren in het valide roeien.

Als je, vanwege je beperking, niet kunt instromen in het reguliere roeien helpen we je een groep te vormen van rond de tien roeiers waarop jij kunt terugvallen om mee te roeien. Jouw eigen A-team.

Toegankelijk sporten

De vereniging is toegankelijk voor een rolstoel, heeft een ribbel-blindengeleidelijn, een speciale kleedruimte met aangepast toilet en douche en een trap-rolstoellift. Verder beschikt de Zwolsche over diverse hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden. Dit zijn speciale ortheses, elastieken, klittenbanden, een boot-te-water-laat-voorziening en een instap-glijplank. Ook zijn er diverse aanpassing aan boten mogelijk, zoals: een vaste bank en andere zitvoorzieningen, aangepaste riemen en extra drijvers.

Start nu!

Stuur ons een e-mail om eens te komen kijken, een intake en een proefles te doen op onze vereniging of om direct te beginnen met roeien.

Contactpersoon: Antoinette van Boom: aangepastroeien@zrzv.nl