Buitengewone ALV i.v.m. Statutenwijziging (via Zoom)

Home Activiteiten Buitengewone ALV i.v.m. Statutenwijziging (via Zoom)

13 december

13 december 2021 19.30 uur

Uitnodiging bijzondere ALV
maandag 13 december 2021, 19:30 (via Zoom)

Zwolle, 29 november 2021

Aan de leden van de Zwolsche Roei- en Zeilvereeniging

 

Betreft: uitnodiging bijzondere algemene vergadering conform art. 21, derde lid en artikel 26 van de statuten.

 

Beste leden,

Op de ALV van 27 november jl. heeft het bestuur een statutenwijziging voorgesteld.

Op het moment van de vergadering had de vereniging 689 leden, met in totaal 1180 stemmen.

(senior-leden hebben 2 stemmen, junior- en studentleden 1 stem, sociƫteitsleden hebben geen stemrecht) Het quorum voor een statutenwijziging is 2/3 van het totaal aantal stemmen, dus 787

 

Bij de vergadering waren aanwezig 49 leden; zij vertegenwoordigden 95 stemmen. Het quorum is dus niet gehaald, en dus kon de vergadering geen besluit nemen over de statutenwijziging.

 

Het bestuur nodigt u nu uit voor een bijzondere ALV op maandag 13 december 19:30 (via Zoom)

Op die vergadering kan besloten worden over de statutenwijziging zonder quorum, en wel met 2/3 meerderheid van de aanwezige stemmen.

U kunt zich via een e-mail naar secretaris@zrzv.nl aanmelden voor deze vergadering. De Zoom-link wordt u dan op tijd voor de vergadering toegezonden.

Met vriendelijke groet,

Roelf Venhuizen,

Voorzitter ZRZV

 

Agenda:

1 Opening.

  1. 2. Het wijzigen van de statuten van de Vereniging, een en ander overeenkomstig het eerder verzonden ontwerp alsmede het machtigen van iedere bestuurder van de Vereniging en iedere medewerker van het kantoor van DuretTrip Netwerk Notarissen, zowel samen als afzonderlijk, om de statutenwijziging bij notariƫle akte vast te leggen en verder om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of gewenst zijn voor de uitvoering van de besluiten.
  2. Sluiting