Auteur: Gerland Loopstra

1 2 3 4 5

14 september start werkzaamheden derde vlot

Op 14 september start aannemer Benecke met de werkzaamheden voor het derde toegankelijke vlot. Het vlot, drijver (in jargon), van 3 bij 20 meter wordt in Hardenberg gemaakt en vervolgens naar Zwolle gesleept. In het vlot zijn voorbereidingen getroffen voor een instaphulp voor roeiers die, al dan niet tijdelijk, een instapsteun kunnen gebruiken. Die instaphulp wordt in eigen beheer gemaakt met behulp van voorbeelden van andere roeiverenigingen en technisch deskundige leden.

Het toegankelijk vlot komt op de plaats van het Hasselt-vlot. Het Hasselt-vlot verhuist naar de plek tegenover loods 6. Daarom wordt er eerst tegenover loods 6 een extra landhoofd aangelegd.

De werkzaamheden zullen naar verwachting 2-3 weken duren. Er kan geroeid worden, het huidige ‘Zwolle-vlot’ blijft gewoon liggen en kan worden gebruikt. Het spreekt voor zich dat er tijdens de werkzaamheden delen van het terrein verminderd toegankelijk zijn.

Deze hele aanleg met het spuiten van palen en dergelijk mag alleen in september om de Bittervoorn, de Kleine modderkruiper en aangewezen niet-broedvogels te sparen in het Natura 2000 gebied waarin wij mogen roeien en zeilen.

Het toegankelijk vlot komt er dankzij de vele leden die zich de afgelopen zes jaar in samenwerking en met enthousiasme hebben gebogen over mogelijkheden om instappen te vereenvoudigen als het even niet vanzelf gaat. Te weten: commissie toegankelijk roeien, commissie buitenterrein voor de inpassing in het geheel, de deskundigen die de juridische en ecologische hobbels namen en last but nog least de diverse besturen.

Sander Gerdes (projectleider) en Antoinette van Boom (coördinator toegankelijk roeien)

De bittervoorn is één van de kleinste maar ook mooiste karperachtigen van Nederland. In de paaitijd krijgen de mannetjes een paarse gloed op de flanken. Als enige vissoort in Nederland maken ze gebruik van levende mosselen voor het leggen van hun eitjes.
De kleine modderkruiper is een slangachtig visje dat wijd verspreid voorkomt in Nederland. Recentelijk is ontdekt dat in Nederland ook een hybride vorm leeft, waarvan alle dieren vrouwelijk zijn.
Voor geïnteresseerden zie verder www.ravon.nl

Auteur: Gerland Loopstra

1 2 3 4 5

Geen open dag in verband met Covid-19

Het bestuur heeft besloten dat de open dag die gepland stond voor aanstaande zaterdag 29 augustus niet doorgaat. We willen onze leden en onze gasten niet onnodig risico laten lopen om besmet te raken met het Covid-virus.
We zijn tot dit besluit gekomen nu blijkt dat een actief lid besmet is geraakt met Covid-19. Gelukkig lijken de ziekteverschijnselen mild te verlopen. Hij/zij heeft zijn/haar maatjes hierover geïnformeerd zodat zij extra alert zijn op eventuele ziekteverschijnselen. Het lijkt dat de besmetting niet op de ZRZV heeft plaatsgevonden. Omdat we duidelijke hygiëneregels hebben afgesproken binnen de vereniging hoeven leden zich geen zorgen te maken. De GGD doet momenteel contactonderzoek en we gaan ervan uit dat zij dit zorgvuldig doet. Mocht je toch nog vragen hebben, mail dan naar COVID-19@zrzv.nl.

Uit bovenstaande blijkt hoe kwetsbaar we zijn. Het virus ligt op de loer en we moeten met zijn allen alert blijven. Daarom nogmaals het verzoek om alle extra hygiënemaatregelen in acht te nemen.

Dus :

 • Bij binnenkomst en vertrek reinig je je handen met desinfecterende gel.
 • Je houdt anderhalve meter afstand in de loods en op het buitenterrein.
 • Je reinigt de boot na het roeien en zeilen op die plekken waarmee je in contact bent geweest. Dit                          geldt ook voor de riemen.
 • Ook tijdens het koffie- en theedrinken neem je de anderhalve meter afstand in acht.
 • Je volgt de looproutes in het gebouw.
 • Bij gebruik van de wc’s let je extra op hygiëne
 • Bij ziekteverschijnselen en koorts blijf je thuis.

Bovenstaande maatregelen staan in het Covid-19 protocol dat op de site staat. Het is de moeite waard om dit document in zijn geheel door te nemen. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat het mogelijk blijft om veilig te roeien en te zeilen.

 

Auteur: Gerland Loopstra

1 2 3 4 5

SUP’s

Zoals al aangekondigd in de laatste nieuwsbrief heeft de ZRZV twee prachtige SUP’s aangeschaft. Ze liggen gedurende de zomermaanden op de grond achterin gangpad 1 met de peddels erbij. De SUP’s gaan niet opgenomen worden in het afschrijfsysteem. Iedereen die wil, kan er gebruik van maken. Graag na gebruik weer terugleggen in de loods. Ben je de laatste die de loods afsluit en liggen ze nog buiten: dan graag binnen leggen.

 

Auteur: Gerland Loopstra

1 2 3 4 5

Botendoop C3X+

Zondag 16 augustus heeft erelid Warner Bruins Slot de dubbel C3 met stuur gedoopt. Dit type boot is nieuw voor de ZRZV en vormt een mooie aanvulling op de bestaande vloot. De boot heet Het Eiland en is genoemd naar een deel van de binnenstad van Zwolle dat zo heet. Vanaf nu kun je deze boot afschrijven in MyFleet.

Auteur: Gerland Loopstra

1 2 3 4 5

Sproeiers op de vlotten

In de strijd tegen de ganzenpoep staan er nu permanent sproeiers op het vlot die worden bediend door een tijdschakelaar. Deze bevindt zich op de paal van het Hasselt-vlot. De tijdschakelaar sproeit niet alleen ’s nachts maar ook op  doordeweekse stille uren om de ganzen van het vlot te houden. Sproeien ze en wil je net gaan roeien, trek dan de stekker uit het stopcontact. Als je weer terugkomt van het roeien wil je dan de stekker er weer in doen en de tijdschakelaar op de juiste tijd zetten? Bij voorbaat dank.

Auteur: Gerland Loopstra

1 2 3 4 5

Vrijwilligers voor de bardienst gevraagd

Op drukke momenten is het nodig dat er bardienst wordt gedraaid om naast het koffie- en theezetten enig toezicht te houden op de naleving van de Covid-regels. Zo zorgen we er met elkaar voor dat de ZRZV een veilige plek is om te sporten maar ook dat het een veilige plek is om gezellig na te kletsen. Nu we geen toezichthouders meer nodig hebben, zijn we daarom voortdurend op zoek naar leden die bardiensten willen draaien. Ben je al weer druk aan het roeien of zeilen? Neem dan ook een keertje een bardienst voor je rekening. Kijk op de Covid-19/bardienst pagina voor de open plekken in het barrooster en geef je op via de link. Ook vind je op deze pagina de barwetenswaardigheden.

                                                      SAMEN ZIJN WE DE ZRZV!

 

Auteur: Gerland Loopstra

1 2 3 4 5

Nieuw protocol per 1 juli

Vandaag zijn de veranderingen van de Covid-regels voor buitensporten ingegaan en is het roeiprotocol voor senioren aangepast. Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor de ZRZV?

 • er mag in meermansboten geroeid worden;
 • de bloktijden vervallen, er mag van zonsopgang tot zonsondergang geroeid worden;
 • de toezichthouders zijn niet meer nodig;
 • de wc’s boven, de grote zaal, de bestuurskamer en het balkon zijn weer toegankelijk voor iedereen;

Wat blijft hetzelfde? Alle andere maatregelen, zoals:

 • op het buitenterrein, in de loods en in het gebouw houd je 1,5 meter afstand;
 • de hygiëneregels blijven van kracht: handen desinfecteren bij aankomst, voor en na het roeien de boot goed schoonmaken op de plekken die je hebt aangeraakt;
 • de kleedkamers zijn buiten gebruik en de lockers blijven dicht;
 • bij hoesten, verkoudheid en koorts blijf je thuis, ook als het een huisgenoot betreft.

Meer informatie lees je op de Covid-pagina daar kun je ook het volledige protocol vinden.

Auteur: Gerland Loopstra

1 2 3 4 5

Versoepeling coronamaatregelen per 1 juli a.s.

De regering heeft een verdere versoepeling van de coronamaatregelen per 1 juli aangekondigd. Voor buitensporten geldt dat de anderhalve meter afstand niet meer nodig is. Dit is natuurlijk geweldig nieuws voor de ZRZV. Vanaf deze datum mogen ploegen weer het water op en kan iedereen met zijn of haar vertrouwde roei- en zeilmaatjes in de boot stappen. Ook de bovenzaal en het balkon gaan weer open voor de nazit. Wel moeten we zowel in als rondom het gebouw nog steeds anderhalve meter afstand van elkaar houden. Dit vraagt nog wel enige voorbereidingen waarmee het bestuur nu achter de schermen druk is. We passen het protocol aan en leggen dit weer voor aan SportService Zwolle. Zodra we groen licht hebben, informeren we jullie via de website en de nieuwsbrief. Houd deze de komende dagen dus goed in de gaten.

Namens het bestuur,

Gerland Loopstra

Auteur: Gerland Loopstra

1 2 3 4 5

Koffie- en theedrinken weer mogelijk

Het is van dinsdag 2 juni mogelijk om voor of na het roeien een kop koffie of thee te drinken. Het gaat wel een beetje anders dan je gewend bent. Als iedereen goed oplet en zorgt voor voldoende afstand, hopen we zo weer wat gezelligheid op de club te krijgen.

Voor de duidelijkheid:

 • Koffie- en theedrinken kan alleen buiten op het terras.
 • In gangpad 1 staat nu een koelkast voor de koffiemelk. Daar vind je tevens plastic bekers, suiker en plastic roerstaafjes.
 • Ook als je zit aan een picknicktafel zorg je ervoor dat je anderhalve meter afstand houdt van anderen.
 • De toezichthouder zet boven in de zaal koffie en thee en neemt deze in thermoskannen mee naar beneden.
 • De bovenzaal blijft gesloten voor roeiers en zeilers en alleen de toezichthouder gaat naar boven.

Auteur: Gerland Loopstra

1 2 3 4 5

Starten met roeien en zeilen voor senioren op zaterdag 16 mei

Tijdens de persconferentie van premier Rutte kregen we gisteren te horen dat buitensporten onder voorwaarden weer mogelijk is vanaf 11 mei a.s. Dit is ontzettend mooi nieuws want dit betekent dat naast de jeugd nu ook de senioren weer het water op kunnen.

Op dit moment zijn we bezig om het protocol dat we voor de jeugd hebben gemaakt, aan te vullen voor de senioren. We krijgen van de KNRB instructies hoe we aan alle eisen kunnen voldoen en vertalen dit naar onze vereniging. Het aangepaste protocol leggen we vervolgens voor aan Sportservice Zwolle ter controle. Het is al wel duidelijk dat we starten met eenpersoons boten voor het roeien en dat in de valken maximaal twee personen mogen zeilen.

Om te zorgen dat we de veiligheid van onze leden kunnen waarborgen, moet er nog wel het een en ander geregeld worden. Dit heeft even tijd nodig en daarom begint het roeien en zeilen op zaterdag 16 mei a.s. In de week hieraan voorafgaand komt er een uitgebreid bericht op de website over hoe en op welke tijden er geroeid en gezeild kan worden. Houd de website dus in de gaten!