Auteur: Gerland Loopstra

1 2 3 4 5

Vernieuwde Wetenswaardigheden/Roeiboekje

Nu we binnenkort weer voorzichtig kunnen beginnen met roeien en zeilen is het een mooi moment om weer eens de Wetenswaardigheden erop na te slaan. In de afgelopen maanden heeft Marina Nagelmaeker, commissaris Roeien, hard gewerkt om het boekje weer helemaal up-tot-date te maken. De bestaande info is opgefrist en daarnaast is nieuwe informatie toegevoegd over bijvoorbeeld veiligheid, de roeihaal, de opleidingsstructuur en exameneisen. Kortom, ook al ben je al jaren lid, het is de moeite waard om het door te lezen. Doe er je voordeel mee!

https://www.zrzv.nl/over-de-zrzv/wetenswaardigheden/

 

Auteur: Gerland Loopstra

1 2 3 4 5

Goed nieuws voor de jeugd!

Afgelopen dinsdag heeft de regering aangegeven dat de jeugd tot en met achttien jaar voorzichtig en onder strikte voorwaarden weer mag beginnen met sporten. Voor de ZRZV houdt dit in dat het jeugdroeien en jeugdzeilen opgestart kan worden. Dit betekent niet dat we vanaf 28 april de poort direct kunnen openen voor deze groep leden. We werken nu eerst aan een protocol waarin staat hoe de jeugd weer op verantwoorde wijze kan roeien en zeilen. Voor kinderen tot en met twaalf jaar gelden weinig restricties, voor de oudere jeugd maar ook voor de coaches geldt de anderhalvemetermaatregel. Daarnaast moet er op het gebied van hygiëne de nodige voorzieningen komen. Vooruitlopend op de beslissing om de jeugd weer te laten sporten waren we al bezig om scenario’s uit te werken die dit mogelijk maken. We verwachten vrij vlot ons protocol aan de gemeente voor te leggen zodat we daadwerkelijk toestemming krijgen om weer voorzichtig met de jeugd te beginnen. Zodra we groen licht hebben, laten we dit weten via de website en de nieuwsbrief.

Voor al onze seniorleden geldt nog steeds: houd moed, blijf in beweging en blijf vooral gezond!

Auteur: Gerland Loopstra

1 2 3 4 5

Achter de schermen

Als je denkt dat er helemaal niets gebeurt binnen de ZRZV dan heb je het mis. Ondanks dat de vereniging gesloten is, wordt er achter de schermen hard gewerkt om zaken op orde te krijgen voor het moment dat we de poort weer mogen openen. Zo zijn de matten op de bestaande vlotten zijn weer uitgerold en nu stevig vastgelijmd. Met dank aan Willem Jan van der Linde en Jan Bezemer.

Er zijn veel reacties binnengekomen op het aanbod om een ergometer te lenen van de vereniging. Inmiddels zijn alle ergometers uitgeleend aan de leden. Er zijn diverse ledengroepen die met elkaar in conditie proberen te blijven op de ergometer of op de fiets, al of niet ondersteund door een appgroep. Voor leden die vanuit hun woonkamer of keuken hun conditie op peil willen houden, zijn de wekelijkse workouts van Roeicentrum Berlagebrug leuk om te bekijken. Dit kan via TopRow Facebook live.

 

Auteur: Gerland Loopstra

1 2 3 4 5

Overlijden Henk Voerknecht

We hebben het droevige bericht ontvangen dat op 7 april jl. oud-lid Henk Voerknecht op 93-jarige leeftijd is overleden. Vooral voor de oudgedienden is Henk een bekende naam. Eind jaren tachtig zat hij als penningmeester in het bestuur. Toen hij nog fit was, roeide hij samen met zijn echtgenote Ineke op dinsdagochtend in een dubbeltwee. Ook was hij een vooraanstaand en kritisch lid van het gezelschap ‘maandagmiddagheren’. Totdat zijn gezondheid het niet meer toeliet, roeide Henk. Toen dat niet meer kon, bleef hij nog wel de jaarlijkse boerenkoolmaaltijd bezoeken. Afgelopen 25 februari blijkt nu de laatste keer te zijn geweest. We wensen zijn vrouw Ineke, die nog altijd op de dinsdagochtend roeit en verdere familie veel sterkte toe. De uitvaart vindt in kleine kring plaats.

Namens het bestuur,

Roelf Venhuizen

Auteur: Gerland Loopstra

1 2 3 4 5

Fit blijven met Lars

Van onze externe professional Lars Hoeksel kregen we de tip om alvast te gaan trainen voor de Paul Veenemans Prijs die dit najaar door Nereus georganiseerd wordt. Nu er niet geroeid kan worden, kun je wel op individueel niveau trainen voor de onderdelen hardlopen en fietsen. Ook als je denkt dat de PVP een stap te ver voor je is, kun je natuurlijk wel gaan trainen op deze losse onderdelen om zelf fit te blijven. Het is belangrijk om dit op een verantwoorde manier te doen om blessures te voorkomen. Ook geeft hij tips voor het trainen van core en mobiliteit. Speciaal voor sporters die zich serieus willen voorbereiden op de PVP is er een STRAVA-groep gemaakt. Zie onderstaande link voor meer informatie.
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTOr-fad8XJN6bUhR8i5lJ2-qFvs9RGdXPsam6WXkqkiyFP1rat51umA9OYGLQO2C6tXnLEOIV0oFql/pub

 

Auteur: Gerland Loopstra

1 2 3 4 5

Update Coronavirus

In ieder geval blijft de vereniging tot 28 april gesloten. Rond die tijd hopen we meer duidelijkheid te hebben over de tijdelijke sluiting van sportverenigingen. Alle geplande activiteiten komen in ieder geval tot 28 april te vervallen.

Auteur: Gerland Loopstra

1 2 3 4 5

Update coronavirus

In ieder geval blijft de vereniging gesloten tot en met 6 april. Tegen die tijd zal het hopelijk duidelijk zijn of de huidige maatregelen nog gecontinueerd worden of dat sportverenigingen op termijn weer deels open mogen gaan. Voor nu betekent dit dat tijdens de aankomende weken alleen Rik en Ralf Rienks het water op mogen. Op verzoek van de KNRB bieden verenigingen trainingsfaciliteiten aan roeiers die kans maken om aan de Olympische Spelen deel te nemen. Zolang er geen uitspraak is over het wel of niet doorgaan van de Spelen, blijft deze groep roeiers trainingsarbeid verrichten. Om de kans op besmetting zo veel mogelijk te beperken maken Rik en Ralf in deze periode geen gebruik van de overige faciliteiten van de ZRZV.

Het bestuur hoopt dat we elkaar over een tijdje weer in goede gezondheid kunnen treffen op de vereniging.

Auteur: Gerland Loopstra

1 2 3 4 5

Overlijden Michiel Hergaarden

Vrijdagavond 20 maart is ons zeillid Michiel Hergaarden overleden. Michiel was al geruime tijd ziek. We hebben Michiel leren kennen als een fanatieke zeiler waarop je altijd een beroep kon doen als je iets wilde weten. Maar we kennen Michiel vooral als een zeer aardig mens die met iedereen goed overweg kon. We wensen zijn vrouw Els en kinderen veel sterkte toe.

Namens het bestuur,

Jan Willem Tip, Zeilcommissaris

Auteur: Gerland Loopstra

1 2 3 4 5

Tijdelijke sluiting van de ZRZV ivm het coronavirus

Zwolle, 13 maart 2020

Betreft: Tijdelijke sluiting van de vereniging in verband met het coronavirus

Geachte leden van de ZRZV,

De ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus in Nederland volgen elkaar in een hoog tempo op en zullen u niet ontgaan zijn. Alle adviezen en maatregelen van de overheid zijn nu gericht op het vertragen en indammen van het aantal besmettingen. Deze maatregelen treffen ook de roeisport. Tot het einde van de maand zijn in Nederland alle roeiwedstrijden en toertochten afgelast.

Ook de ZRZV neemt haar verantwoordelijkheid in deze ontwikkelingen. We willen het risico niet lopen dat het virus zich via de vereniging verder verspreidt en dat mensen besmet raken. Het bestuur heeft daarom op basis van de maatregelen, adviezen en richtlijnen van het RIVM en de KNRB besloten om in ieder geval tot 31 maart het gebouw en het terrein te sluiten. Dit betekent dat er vanaf vanmiddag 12.00 uur geen activiteiten mogelijk zijn in en rondom het gebouw. Er kan dus niet gezeild, geroeid, geklust of vergaderd worden in deze periode. Ook de geplande ALV stellen we uit tot nader order.

Het bestuur heeft gekeken naar de optie om het roeien en zeilen door te laten gaan met een beperkte opening van het gebouw en leden zelf de keuze te geven om wel of niet naar de vereniging te komen. Het blijkt dat we de opgelegde hygiëneregels in de praktijk niet kunnen waarborgen. Daarbij komt het feit dat het deels afsluiten van ruimtes fysiek niet mogelijk is waardoor afsluiting niet te handhaven is. Daarnaast hebben we gekeken naar de maatregelen die andere sportverenigingen in Zwolle hebben genomen. Het blijkt dat de meeste sportverenigingen hun deuren tijdelijk sluiten.

De veiligheid en gezondheid van onze leden staat in deze moeilijke beslissing voorop. We hopen dat u begrip heeft voor deze drastische maatregel. Mocht u nadere informatie willen of vragen hebben over deze mail dan kunt u contact opnemen met de voorzitter Roelf Venhuizen (voorzitter@zrzv.nl of 06.81233362) of via de secretaris Gerland Loopstra (secretaris@zrzv.nl of via 06.55952221).

Met hartelijke groet,

Gerland Loopstra

Secretaris ZRZV

Auteur: Gerland Loopstra

1 2 3 4 5

Coronavirus

De ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus in Nederland volgen elkaar in hoog tempo op. Het bestuur van de ZRZV houdt deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en volgt daarbij de richtlijnen van het RIVM, de GGD, NOC*SNF en de KNRB. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM zijn er op gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen.

De actuele situatie voor de ZRZV is dat er op dit moment geen specifieke maatregelen nodig zijn anders dan de algemene richtlijnen zoals de RIVM die communiceert. Dit betekent dat er gewoon geroeid kan worden, dat de voorbereidingen op het zeilseizoen kunnen doorgaan en dat de douches en kleedkamers open zijn voor gebruik. Wel is het verstandig om de algemene richtlijnen om verspreiding te voorkomen ook op de ZRZV in acht te nemen. Denk hierbij aan handen wassen en in je elleboog hoesten. Daarnaast is het verstandig om niet naar de vereniging te komen als je je ziek voelt, last hebt van je luchtwegen en koorts hebt.

Op het moment dat de omstandigheden veranderen en de lokale, regionale of landelijke overheid het van belang vindt om meer maatregelen te treffen, dan zal het bestuur die zeker opvolgen en dit op de site en per mail aan de leden bekend maken.

Voor roeiers die de aankomende tijd meedoen aan wedstrijden zoals de Head en de Heineken is het raadzaam om de actuele ontwikkelingen te volgen op de betreffende websites. Op dit moment gaan beide roei-evenementen gewoon door.

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met het bestuur. Dat kan via de mail: bestuur@zrzv.nl of op de vereniging zelf.