Woensdag 17 augustus: renovatie helofytenfilter!

Gepubliceerd op 25 juli 2022

Woensdag 17 augustus 07.00 uur zal Wetlantec BV het helofytenfilter aan de noordzijde van ons voorterrein renoveren.

De werkzaamheden betreffen in grote lijnen:

  • Het bestaande filter wordt ca 30 cm afgegraven; het oude filtersubstraat wordt ter plekke verwerkt.
  • Nieuw filtersubstraat wordt weer aangebracht
  • De distributieleidingen worden opnieuw gelegd en verbonden met de pomp
  • Het filter wordt afgedekt met gewassen zeeschelpen en opnieuw beplant met riet.

Teneinde het voorterrein niet te zwaar te belasten worden een bandenkraan en een 6×6 vrachtauto met gestuurde achteras ingezet.

Geringe beperkingen

De werkzaamheden worden dus met groot materieel uitgevoerd en vragen een redelijk aantal aan- en afvoerritten over ons (voor)terrein.
In overleg met Wetlantec is echter afgesproken dat er die woensdag géén vaarverbod behoeft te worden afgegeven. Er kan dus gezeild en geroeid worden op 17 augustus.

Maar dat vraagt uiteraard wel een goede, veilige samenwerking.

Afspraken ten aanzien van de veiligheid

  1. Woensdag 17 augustus zal het voorterrein geheel vrij moeten zijn van boten en botenwagens. Met name dus zo veel mogelijk de botenwagens achter de loods en geen zeil- of roeiboten opgesteld voor de werkplaats en het voorportaal.
  2. Aan- en afvoer van roeiboten naar en van de Westerveldse kolk dient in goede samenwerking te geschieden. Dat wil zeggen: goed uitkijken of het op dat moment mogelijk is en indien dat aan de orde is: voorrang geven aan het werkverkeer.
  3. De gehele dag zal een toezichthouder (geel vest) aanwezig zijn. Zijn of haar aanwijzingen dienen zorgvuldig te worden opgevolgd.

Ten slotte
Gebruik van de toiletten is die dag mogelijk; gebruik van de douches niet.

Aad van der Zouwen, commissaris gebouw